Journal

Journalføring

I følge "Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler" skal fodterapeuter føre en journal, enten elektronisk eller på papir.


 

Alle patientjournaler SKAL gemmes i minimum fem år.


Journalen skal som minimum indeholde:


Stamdata (navn, cpr.nr., bopæl mm.).


Informeret samtykke


Henvisningsmuligheder/tilskud


Kommunikation


Anamnese/patientbeskrivelse


Subjektive symptomer


Kliniske undersøgelser, trofiske forhold, objektive undersøgelser


Behandlingsplan


Fodtøj


Behandling/fremgangsmåde


Efterbehandling


Vejledning